Privacybeleid

1. Algemene voorwaarden  

Le Jardin Du Dragon Vert SRL, met maatschappelijke zetel te Rue d'Acosse, 28, 4219 Meeffe (Wasseiges), België, geregistreerd in België onder het nummer BE 0762.995.070 (hierna "Le Jardin Du Dragon Vert") is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website https://www.lejardindudragonvert.com en https://www.lejardindudragonvert.be

Wij passen de "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" toe, zoals gewijzigd door de "Wet van 11 december 1998" en door de "Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie" en andere toepasselijke wetgeving.  

2. Verzamelde persoonsgegevens  

2.1. De gegevens die u ons verstrekt  

Tijdens het bestelproces op de website verzamelt Le Jardin du Dragon Vert uw naam en adres, e-mailadres en telefoonnummer.  

2.2. Automatisch verzamelde gegevens  

Wij zijn in staat om cookies op uw computer, tablet of smartphone op te slaan. Deze cookies helpen ons om uw voorkeuren te onthouden bij het gebruik van onze website: zie hieronder voor ons cookiebeleid. Sommige gegevens kunnen ook worden verzameld zonder in cookies te worden opgeslagen. 1 °) het TCP/IP-adres 2 °) het type en de versie van uw browser 3 °) de laatste pagina die u op het internet hebt bezocht.  

2.3. Persoonsgegevens verstrekt door zakelijke partners  

In dat geval garanderen de commerciële partners van Le Jardin du Dragon Vert aan Le Jardin du Dragon Vert dat zij wel degelijk de toelating hebben gekregen om deze persoonsgegevens mee te delen.  

3. Doelstellingen van de gegevensverwerking  

3.1. Algemene doelstellingen  

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld voor:  

 • Om u de diensten van de website aan te bieden;

Verzamelen van anonieme bezoekersgegevens  

 • Direct marketing;
 • Beheer van de technische aspecten van de website;
 • na anonimisering van de gegevens, statistieken op te stellen of enquêtes te houden over het aantal kliks en bezoeken aan verschillende delen van de site.

3.2 Direct marketing en communicatie met derden  

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden doorgegeven of voor andere direct marketing doeleinden gebruikt dan door Le Jardin du Dragon Vert, tenzij Le Jardin du Dragon Vert van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming ("opt-in") voor een dergelijk gebruik heeft verkregen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar info@lejardindudragonvert.com  

3.3. Ernstige schendingen  

In geval van ernstige inbreuken op de wet hebben wij het recht uw gegevens op hun verzoek mee te delen aan de bevoegde autoriteiten (politie en gerechtelijke autoriteiten).  

4. Duur van de bewaring van gegevens  

Alle persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden.  

5. Recht op toegang en rectificatie  

U heeft het recht om op elk moment gratis uw persoonlijke gegevens te raadplegen, te corrigeren of te wijzigen, door een e-mail te sturen naar info@lejardindudragonvert.com of per post naar het adres van het hoofdkantoor. Gelieve een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterkant) bij te voegen, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.  

U hebt het recht te kiezen of u uw persoonsgegevens al dan niet wilt verstrekken. U dient zich er echter van bewust te zijn dat sommige diensten kunnen worden geweigerd indien u uw persoonsgegevens niet invult op het inschrijvingsformulier. Ook dient u zich ervan bewust te zijn dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de door u verstrekte gegevens.  

6. Recht van bezwaar  

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien u daarvoor ernstige en gerechtvaardigde redenen hebt. U kunt uw recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@lejardindudragonvert.com. U kunt echter geen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor zover die verwerking voor ons van essentieel belang is om onze contractuele verplichtingen na te komen.  

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid  

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang en bekendmaking aan derden en andere ongeoorloofde verwerking van de verzamelde persoonsgegevens te voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van een fout of een onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde partij.  

Wij wijzen u erop dat de website links, hyperlinks of verwijzingen kan bevatten naar andere websites die niet door ons worden gecontroleerd of beheerd en waarop dit Privacy- en Cookiebeleid niet van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of de aanbiedingen, producten en diensten die door dergelijke websites worden aangeboden. Wij raden u aan het privacybeleid van alle websites die u bezoekt zorgvuldig te lezen, vooral omdat dit beleid kan afwijken van dit Privacy- en Cookiebeleid.  

8. Cookies  

8.1. Informatie over ons gebruik van cookies  

Onze site maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om uw voorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze site. Hierdoor kunnen wij u een betere ervaring bieden wanneer u onze website bezoekt en kunnen wij onze website optimaliseren.  

Cookies en soortgelijke technologieën stellen ons niet in staat om systematisch persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen over de gebruikers van onze site. Zij stellen ons alleen in staat onze website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te begrijpen en de doeltreffendheid van de inhoud van onze website te meten.  

Als gevolg van recente wetswijzigingen zijn alle websites die zich richten op klanten in de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voordat zij cookies en soortgelijke technologieën op uw computer of mobiele apparaten gebruiken of opslaan. Dit cookiebeleid is bedoeld om u duidelijke en uitgebreide informatie te geven over de cookies die wij gebruiken en het doel ervan. Lees ons Privacy- en Cookiebeleid voor de privacyregels die van toepassing zijn op de website.  

Voor meer informatie over dit privacy- en cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen via info@lejardindudragonvert.com  

8.2. Wat is een koekje?  

Een "cookie" is een klein tekstbestand dat wij op de harde schijf van uw browser of computer opslaan. Wij gebruiken cookies om uw voorkeuren te onthouden wanneer u onze website bezoekt.  

Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zullen wij cookies plaatsen wanneer u onze website bezoekt.  

8.3. Soorten cookies  

Er zijn verschillende categorieën cookies, afhankelijk van hun bron, functie en tijdstip.  

Cookies van de eerste partij zijn cookies die worden ingesteld door een website die door de gebruiker wordt bezocht, d.w.z. de website die in de adresbalk wordt weergegeven (bijv. cookies die worden ingesteld door www.lejardindudragonvert.com als u cookies van de eerste partij gebruikt)  

Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door een ander domein dan het domein dat door de gebruiker wordt bezocht. Indien een gebruiker een website bezoekt en een derde partij op die website een cookie plaatst, wordt die cookie beschouwd als een cookie van een derde partij (bijvoorbeeld, cookies van Google, Twitter en Facebook).  

Functionele cookies zijn cookies die de goede werking van de site garanderen (bv. cookies voor aanmelding of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies worden over het algemeen beschouwd als cookies van de eerste partij.  

Niet-functionele cookies zijn cookies die kunnen worden ingesteld voor statistische, sociale, gedrags-, targeting- en marketingdoeleinden. Zij dienen niet de eenvoudige technische ondersteuning van de website.  

 • Cookies voor statistische doeleinden stellen ons in staat na te gaan welke pagina's van de site u bezoekt, waar uw computer zich bevindt, enz.  
 • Cookies voor sociale doeleinden stellen de gebruiker in staat de inhoud van de bezochte website via sociale media met anderen te delen.
 • Cookies voor gedragsdoeleinden worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker te analyseren en zo de gebruikerservaring en de navigatie te verbeteren.  
 • Cookies voor targetingdoeleinden worden gebruikt om op basis van uw browsegeschiedenis een specifiek profiel op te stellen om advertenties relevanter voor u te maken.  
 • Cookies voor marketingdoeleinden stellen ons in staat te weten hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker zijn getoond.  

Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.  

Persistente cookies blijven op het apparaat van de gebruiker opgeslagen nadat een browsingsessie is beëindigd. De cookies worden geactiveerd telkens wanneer de gebruiker de website bezoekt die de cookie instelt (bijvoorbeeld cookies ingesteld door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics, enz.) De meeste niet-functionele cookies zijn persistente cookies.  

Sessiecookies stellen websites in staat de handelingen van een gebruiker tijdens een browsersessie te koppelen. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessiecookies worden slechts tijdelijk geplaatst. Wanneer u de browser sluit, worden de cookies gewist. De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.  

8.4. Uw toestemming  

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, aanvaardt u het gebruik van cookies. Voor een optimaal gebruik van onze site, moet u cookies accepteren. U kunt cookies blokkeren door de browserinstellingen te activeren waarmee u cookies kunt weigeren. Door cookies te weigeren, heeft u geen toegang meer tot (delen van) onze website. Lees dit cookiebeleid zorgvuldig door voor meer informatie. Als u uw toestemming op elk moment wilt intrekken, kunt u de cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Als u meer wilt weten over het verwijderen of blokkeren van cookies, kunt u terecht op de volgende website: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.  

8.5. Uw browserinstellingen wijzigen  

Let wel dat webbrowsers u de mogelijkheid bieden uw cookie-instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu "Opties" of "Voorkeuren" van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunt u de informatie lezen die via de volgende links beschikbaar is. Indien u bijkomende informatie wenst, kunt u de "Help"-functie van uw webbrowser raadplegen.  

 • Cookie-instellingen in Internet Explorer  
 • Cookie-instellingen in Firefox  
 • Cookie-instellingen in Chrome  
 • Cookie-instellingen in Safari  

8.6. Meer informatie over cookies  

Informatie over cookies: Meer informatie over cookies is beschikbaar via de volgende link: https://www.allaboutcookies.org/fr/  

De internetreclame-industrie: De internetreclame-industrie heeft een gids opgesteld over online reclame op basis van surfgedrag en online privacy, die u kunt vinden op: https://www.youronlinechoices.com/be-fr/  

8.7. Welke cookies gebruiken wij op www.lejardindudragonvert.com 

    EERSTE NAAM DOMAIN DOELSTELLING TIJD PERIODE
Functioneel      www.lejardindudragonvert.com aanmelding en registratie 90 dagen
Niet-functioneel   utma  www.lejardindudragonvert.com Google Analytics cookie 2 jaar
Niet-functioneel   utmb  www.lejardindudragonvert.com Google Analytics cookie 30 minuten.
Niet-functioneel   utmc  www.lejardindudragonvert.com Google Analytics cookie Sessie
Niet-functioneel   utmz  www.lejardindudragonvert.com Google Analytics cookie 6 maanden

Voor cookies die door derden (waaronder Google Analytics) worden geplaatst, verwijzen wij naar de verklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze verklaringen of op de inhoud van de cookies die door deze derden worden geplaatst.  

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

Dit privacy- en cookiebeleid is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering van dit privacy- en cookiebeleid.  

10. Overeenkomst  

Door de site te bezoeken, gaat u akkoord met alle voorwaarden van dit privacy- en cookiebeleid en stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Le Jardin Du Dragon Vert in overeenstemming met dit privacy- en cookiebeleid.